Rosnąca popularność Szacuje się, że w najbliższych latach odsetek osób starszych, które na stałe zamieszkają ośrodki do tego przeznaczone wyniesie nieco mniej niż 10 procent. Mamy także coraz więcej placówek prywatnych, które oferują takie usługi w najwyższym standardzie, co bardzo przybliża nas do europejskich standardów. Niestety nadal bardzo wiele osób traktuje domy opieki seniorów za „przechowalnie”. To strasznie krzywdzące stwierdzenie, gdyż tylko w takich miejscach schorowane starsze osoby mogą dostać całodobową opiekę na jaką zasługują. Dom spokojnej starości śląsk zapewnia seniorom opiekę, bezpieczeństwo i gwarancję tego, że w przypadku jakichkolwiek nagłych wypadków bardzo szybko otrzymają niezbędną pomoc. Innym rozwiązaniem z pewnością może być stacjonarna opieka, gdzie do osoby starszej przychodzi pielęgniarka. Jednak nie mamy gwarancji, że znajdziemy odpowiednią osobę, szukanie[…]